Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Not again...

One of the saddest part of life
is keeping yourself to the limit all day...

And when you get home, lying in bed
you'll discover that after all what you've done to forget, you're still in that
very same position you're trying to escape!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου