Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Did you know...?!


DID YOU KNOW?

Every seven years you loose around half of your friends
and replace them with new friends!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου