Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Keep Breathing

Yes or no. In or out. Up or down. Live or die. Hero or coward. Fight or give in. I'll say it again to make sure you hear me. The human life is made up of choices. Live or die. That's the important choice. And it's not always in our hands.

Derek Grey's Anatomy season 6.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου